तू भेट ग कधी.....

Blog post description.

POEMS

5/10/20241 min read

लिहित लिहित चुकतय काही तरी,

बोलत बोलत विसरतय काही तरी,

पण एकच गोष्ठ कायमची सोबत माझं,

ती फ़क्त तुझी आठवणी,

सोबत साथ तुझा जरी नसावा,

तरी ही मी फ़क्त तुझाच असावा,

हृदयातला माझा तुला मी कसा कळावा ?

सांग तूच अता मी काय कराव ?

जेव्हा जेव्हा मी तुझी तस्वीर पाहतो,

पाऊस होत, आणि वारा वाहतो,

तू असती सोबत तर किती छान असत,

तुलाच पाहता दिवसाचा रात्र केला असत,

तू हाय कुठ तुला शोधतय मी,

खुपच झाली लपा-छुपी अता भेटू कधी,

बोलायचा आहे तुझाशी मला खुप काही,

अग अजुन ही वाट पाहतोय तुझी मी,

तू भेट ग कधी.....

- अजय चौरसिया

Listen Our Podcast on Your Favorite Platform:

Spotify | Google Podcast | Gaana | Saavn | Anchor

Follow Us on Social Media Platforms:

LinkedIn | Instagram | Facebook